Browsed by
Tag: programy współpracy

Relacja z IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych ?>

Relacja z IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych

W jednej z sal Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie zebrało się wczoraj 45 przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych w związku z odbywającym się IV Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o funkcjonujących w Polsce i naszym powiecie mechanizmach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Każdy z samorządów oddelegował swojego pracownika, który przedstawił program współpracy z organizacjami pozarządowymi: formy współpracy z ngo, tematyka ogłaszanych przez gminę konkursów dotacyjnych, wysokość środków zaplanowanych na konkursy dla ngo…

Read More Read More