Relacja z IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych ?>

Relacja z IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych

forum 1W jednej z sal Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie zebrało się wczoraj 45 przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych w związku z odbywającym się IV Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o funkcjonujących w Polsce i naszym powiecie mechanizmach współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Każdy z samorządów oddelegował swojego pracownika, który przedstawił program współpracy z organizacjami pozarządowymi: formy współpracy z ngo, tematyka ogłaszanych przez gminę konkursów dotacyjnych, wysokość środków zaplanowanych na konkursy dla ngo na 2016 rok.

Obecni na forum wysłuchali prezentacji organizacji pozarządowych, które zrealizowały projekty w ramach Programu Działaj Lokalnie oraz Funduszu Akumulator Społeczny. Dopełnieniem tych wystąpień była informacja o możliwości dalszego korzystania z tych środków, podczas przedstawiania zasad tych dwóch źródeł finansowego wsparcia organizacji pozarządowych.

Po zakończeniu forum odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego kadencji 2015-2017, na którym odbył się wybór Prezydium Rady. Członkami Prezydium Rady zostali:

  • Angelika Kallas – Przewodnicząca,
  • Rozalia Zając – Mozol – Wiceprzewodnicząca,
  • Adam Bondarenko – Sekretarz.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj.

Do pobrania:

Comments are closed.